Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stryków  sprawdź informacje Na Mapie gminy Stryków

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stryków.

Mapa Geoportal Stryków

Dane urzędu

Urząd Miasta - Gminy Strykówul. Kościuszki 27Stryków, 95-010

Tel: 42 7198002

Fax: 42 7198193

E-mail: strykow@strykow.pl

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Stryków: 1020083

Witryna: www.strykow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Witold Kosmowskistrykow@strykow.pl

Gmina Stryków w liczbach

Powierzchnia gminy Stryków*

158 km2

629 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stryków*

12 681 mieszkańców

657 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stryków*

80 mieszkańców na km2

966 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stryków

Geoportal Stryków prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Stryków

Jak powstał Geoportal gminy Stryków?

Geoportal Stryków powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stryków, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Stryków umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stryków

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stryków?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Stryków;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Stryków;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Stryków;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Stryków;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Strykowa.
Informacje na Geoportalu Stryków

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stryków?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Stryków;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Stryków;
 • Rejestr MPZP Stryków;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Stryków;
 • Mapa Topograficzna gminy Stryków;
 • Mapa Solarna gminy Stryków;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Stryków;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Stryków

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stryków?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stryków.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stryków łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Strykowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Strykowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stryków, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stryków oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stryków. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Strykowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Strykowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stryków. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stryków.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Strykowie.

  Geoportal gminy Stryków posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stryków. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Strykowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stryków przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Strykowie.

  W Geoportalu Stryków przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stryków. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Strykowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stryków zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stryków, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stryków oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stryków.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stryków. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stryków są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stryków podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stryków.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Strykowie. W Geoportalu gminy Stryków udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Strykowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stryków.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stryków. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Stryków dla mieszkańców

Geoportal Stryków jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stryków. Na mapie Strykowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stryków mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stryków. Korzystając z map Geoportalu gminy Stryków w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stryków są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stryków dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stryków dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Normy jakości powietrza przekroczone

Normy jakości powietrza przekroczone o 1500%

Przejdź do wpisu